• Regionalna energetska agencija Sjever želi postati ključni čimbenik u kreiranju i pokretanju održivog energetskog sustava na području sjeverne Hrvatske.
    Opširnije →

Zadnje vijesti

Energetski revolving fond – inovativan model financiranja energetskih projekata

REA Sjever pripremila je prvi od četiri edukativno-promotivna materijala na temu energetskog revolving fonda. Serijalom od četiri nastavka Agencija želi što bolje predstaviti projekt INFINITE Solutions…

Opširnije

Informativne tribine za energetsku obnovu zgrada u Varaždinu

Sektor zgradarstva u Hrvatskoj jedan je od najvećih potrošača energije te se procjenjuje da isti troši oko 40% ukupne energije, od čega 70% energije biva potrošeno na klimatizaciju (zagrijavanje i hlađenje)…

Opširnije

Socijalno stanovanje u fokusu

Regionalna energetska agencija Sjever kao projektni partner u suradnji s Gradom Varaždinom provodi projekt „Regionalne politike za ozelenjavanje socijalnog stambenog sektora“ (akronim Social Green)…

Opširnije

Javna tribina za energetsku obnovu višestambenih zgrada u Koprivnici

Sektor zgradarstva u Hrvatskoj jedan je od najvećih potrošača energije te se procjenjuje da isti troši oko 40% ukupne energije, od čega 70% energije biva potrošeno na klimatizaciju (zagrijavanje i hlađenje)…

Opširnije