Vijesti

Kako COMPOSE doprinosi poboljšanju energetske učinkovitosti i lokalnom razvoju

COMPOSE je trogodišnji projekt koji kao projektni partner u Republici Hrvatskoj provodi Regionalna energetska agencija Sjever, a sve uz podršku pridruženog projektnog partnera Koprivničko-križevačku županiju. Projektu za glavni ima cilj povećanje udjela obnovljivih izvora energije na lokalnoj razini u energetskim strategijama i planovima 11 Mediteranskih zemalja. Razmjenom iskustava i znanja te inovativnim pristupom povećanju svijesti o važnosti energetske učinkovitosti, projektni partneri će implementirati 15 pilot projekata. Projektima će demonstrirati potencijal mjera energetske učinkovitosti i upoznati lokalne zajednice s obnovljivim izvorima energije, pridonoseći ne samo energetskim uštedama već i demonstracijom razvojnog potencijala odabranih mjera u lokalnom okruženju.

Koristeći znanja i iskustva projektnog konzorcija, REA Sjever će implementirati pilot projekt na području Koprivničko-križevačke županije. Osnovni cilj pilot projekta je priprema Energetskog investicijskog plana koji će biti fokusiran na postizanje ciljeva smanjena emisije stakleničkih plinova kroz energetske uštede i povećano korištenje obnovljivih izvora energije. Biti će organizirano nekoliko sastanaka ključnih dionika, kako bi u obzir bili uzeti tehnički aspekti planiranih mjera energetske učinkovitosti, upoznavanje sa obnovljivim izvorima te društveno ekonomski aspekti. Na taj način će zajednica kao cjelina poprimiti dodatnu vrijednost.

Energetskim investicijskim planom pokušat će se pokrenuti i/ili poboljšati višestupanjsko načelo upravljanja kao jedno od glavnih prepreka u postizanju skalabilnosti projekata kojima se osigurava mogućnost upotrebe različitih financijskih modela dostupnih samo u slučaju agregiranih količina, uglavnom dostupnim samo u velikim jedinicama lokalne uprave. Projekti identificirani u Energetskom investicijskom planu biti će bazirani na sektorskom pristupu tj. okrupnjavanju projekata sličnih po tehnološkim parametrima, veličini, ciljanoj grupi itd.

Udruživanjem iskustava iz svih pilot projekata, biti će napravljen edukacijski materijal za donositelje odluka i one koji se bave planiranjem, što će doprinijeti efikasnom i održivom planiranju mjera energetske učinkovitosti i cjelokupnoj provedbi implementacije tehnologija i postupaka za dobivanje energije iz obnovljivih izvora na lokalnoj razini.

Za više informacija o projektu COMPOSE i Energetskom investicijskom planu, molimo Vas da kontaktirate Regionalnu energetsku agenciju Sjever, odnosno energetskog stručnjaka Juricu Perka na jurica.perko@rea-sjever.hr.