Upravno vijeće

Upravno vijeće Regionalne energetske agencije Sjever čine predstavnici gradova osnivača.

Grad Koprivnica

  • Zoran Gošek, predsjednik Upravnog vijeća
  • Aldijana Matić Horvat, članica
  • Sandra Sinjeri, članica

Grad Varaždin

  • Darko Levačić, član
  • Lovorka Gotal Dmitrović, članica

Grad Virovitica

  • Đurđa Aragović, članica
  • Damir Marenić, član