Vijesti

Agenciji odobrena tri nova EU projekta

REA Sjever 6. ožujka saznala je rezultate projekata koje je zajedno s projektnim partnerima u svibnju 2016. godine prijavila na program Interreg V-A programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska. Rezultati su izvrsni s obzirom da su Agenciji odobrena tri projekta: Electric vehicle competence and experience centre, Energy efficient refurbishment in cultural heritage buildings i Vocational education 2. Na dva odobrena projekta Agencija je s hrvatske strane partner s Gradom Koprivnicom dok je na jednom projektu partner s Sveučilištem Sjever. Odobreni projekti pokrivaju različite teme: elektromobilnost, energetsku učinkovitost kulturnih objekata i edukaciju studenata tehničkih usmjerenja na temu energetske učinkovitosti. Odobrenje ova tri projekta Agenciji će omogućiti uspješan nastavak djelovanja na području energetske učinkovitosti i racionalnog korištenja energije te zaštite okoliša, ali i kapitalizaciju do sada postignutih rezultata Agencije i gradova osnivača.